Δοσεις - Yπολογιστε μονοι σας τις δοσεις

Επιλέξτε τον υπολογισμό που σας ενδιαφέρει
Ξέρετε Θέλετε να υπολογίσετε
 • Επιτόκιο
 • Αριθμό Δόσεων
 • Ποσό κάθε δόσης
 • Συνολική επιβάρυνση (%)
 • Επιτόκιο
 • Δόση (που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα)
 • Αριθμό δόσεων
 • Συνολική επιβάρυνση (%)
 • Ποσό κάθε δόσης
 • Αριθμό δόσεων
 • Πραγματικό επιτόκιο
 • Συνολική επιβάρυνση (%)

Τι πρεπει να ξερετε

Υπάρχουν τρεις δρόμοι για αγορά με δόσεις:
Α. Καταναλωτικά δάνεια από αντιπροσωπεία 
Β. Καταναλωτικό δάνειο από αντιπροσωπεία και σε συνεργασία με κάποια Τράπεζα 
Γ. Καταναλωτικό δάνειο από Τράπεζα
Επιτόκια: Οι εταιρείες αυτοκινήτων και οι Τράπεζες διαφημίζουν το ονομαστικό επιτόκιο και όχι το επιτόκιο με το οποίο υπολογίζεται τελικά το ύψος των δόσεων. Αναφερόμενοι πάντα σε ονομαστικό επιτόκιο ισχύει η παρακάτω σχέση: 

1 + ετήσιο = (1 + μηνιαίο)12

Το Πραγματικό Επιτόκιο το οποίο ενδιαφέρει τελικά τον καταναλωτή περιλαμβάνει εκτός από τους τόκους, όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν ένα καταναλωτικό δάνειο.
Χρηματοδότηση στο μεταχειρισμένο
Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, οι έμποροι μαζί με τις τράπεζες έχουν δημιουργήσει προγράμματα χρηματοδοτήσεων, τα οποία σε αρκετά σημεία ταυτίζονται με αυτά που αφορούν στα καινούργια. Τα επιτόκια ανάλογα με την περίπτωση, αυτή τη στιγμή κυμαίνονται από 10 έως 12%. Επίσης, η διάρκεια της αποπληρωμής μπορεί να φτάσει τους 84 μήνες και η ελάχιστη προκαταβολή που θα πρέπει να δώσει κάποιος μπορεί να είναι από το 20% της αξίας του αυτοκινήτου. Σημαντική διαφορά σε σχέση με το καινούργιο, αποτελεί το γεγονός ότι επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε με ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, συνήθως τίθεται ένα κριτήριο ότι η διάρκεια της χρηματοδότησης θα πρέπει να λήγει πριν το όχημα συμπληρώσει τα 12 έτη. Αν για παράδειγμα το μεταχειρισμένο είναι 8ετίας, η διάρκεια της αποπληρωμής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 4 έτη.

Τι χρειάζεται για να εγκριθεί το δάνειο της χρηματοδότησης
Αρχικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από οποιαδήποτε τράπεζα έτσι ώστε να εγκριθεί το δάνειο της χρηματοδότησης για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου είναι:
- Εκκαθαριστικό εφορίας του αγοραστή κατά την τελευταία οικονομική χρήση - Φωτοτυπία ταυτότητας του αγοραστή ή άλλο πιστοποιητικό - Προτιμολόγιο ή προσφορά αυτοκινήτου για έγκριση (ισχύει μόνο για το ειδικό δάνειο αυτοκινήτου που προσφέρουν ορισμένες τράπεζες)
Στη συνέχεια η τράπεζα θα αξιολογήσει κάποιους περαιτέρω τομείς του δανείου, ώστε να σιγουρευτεί για την καλή «συμπεριφορά» του δανειολήπτη κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα στην αγορά, θα πρέπει:
- Ο αιτών να έχει σταθερή εργασία το τελευταίο διάστημα*
- Το ετήσιο ύψος των δόσεων να μην ξεπερνά περίπου το 30%-40% του εισοδήματος που δηλώνει.
- Να μην έχουν γίνει ρυθμίσεις σε άλλα δάνεια που τυχόν να έχει (κάτι που να μην υποδηλώνει αδυναμία πληρωμής)

Ύστερα από όλα αυτά, τότε ανάλογα με την περίπτωση, η τράπεζα μπορεί να απαιτήσει και τελικά να δεχτεί την προσθήκη ενός ή και δύο εγγυητών για να εγκρίνει το δάνειο. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εγγυητής ή οι εγγυητές αυτοί θα πρέπει να πληρούν με τη σειρά τους συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα σιγουρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο την τράπεζα για την ομαλή έκβαση της αποπληρωμής του δανείου.
*Αυτή τη στιγμή στην αγορά η προϋπόθεση αυτή μπορεί να έχει και άλλα παρακλάδια, αφού π.χ. ο αγοραστής ενδέχεται να έχει σταθερή εργασία σε έναν κλάδο που η τράπεζα δεν θεωρεί «σταθερό», οπότε και να απορριφθεί τελικά η αίτηση.

Τα έξοδα πριν τη χρηματοδότηση
Κατά την απόκτηση ενός αυτοκινήτου με οποιουδήποτε είδους χρηματοδότηση μέσω μιας αντιπροσωπείας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια πάγια έξοδα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν προκαταβολικά. Τα έξοδα αυτά είναι:
- Έξοδα φακέλου (τα έξοδα δηλαδή που απαιτεί η τράπεζα για να εγκρίνει το δάνειο),
- Τα τέλη κυκλοφορίας, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τις εκπομπές ρύπων των καινούργιων αυτοκινήτων ή των κυβισμό των παλαιότερων,
- Έξοδα για τις πινακίδες,
- Έξοδα προετοιμασίας αυτοκινήτου (εάν απαιτούνται)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ