• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ανάκληση 577 τεμαχίων Piaggio Liberty.

Ανάκληση Piaggio Liberty

Στην ανάκληση μοντέλων Piaggio Liberty 125 και 150 iGet προχωρά η αντιπροσωπεία, για επιδιόρθωση του πλαισίου.

 
H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών Piaggio µοντέλα LIBERTY 125 και 150 iGET.

Η ανάκληση αφορά σε 577 µοτοσικλέτες, κατασκευής ετών 2015 και 2016, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί θραύση του πλαισίου υπό µεγάλο φορτίο, µε κίνδυνο για την ασφάλεια του αναβάτη.

Μέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου PIAGGIO σε όλη την Ελλάδα για να γίνει τοποθέτηση κιτ ενίσχυσης του πλαισίου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλ. 210- 7572100 και στο φαξ 210-7572101. 

 

ΕΛΛΑΔΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

PIAGGIO - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ